Infromacje odnośnie RODO

 

- Nowoczesna diagnostyka mikroflory przewodu pokarmowego - KyberKompaktPro Prawidłowa mikrobiota jelitowa jest niezwykle istotna w procesach trawienia i wchłaniania oraz w utrzymaniu odporności organizmu człowieka. Naukowcy opisują coraz więcej związków pomiędzy jednostkami chorobowymi a dysbiozą jelitową. Dzięki badaniu KyberKompaktpro możliwe jest szczegółowe rozpoznanie i ocena mikroflory jelitowej. Analiza jest nieinwazyjna, wykonuje się ją z kału pacjenta zgodnie z przyjętymi normami. W toku badania ilościowo i jakościowo ocenia się bakterie : ochronne, immunostymulujące, potencjalnie patogenne oraz odżywiające śluzówkę jelit. Nowością w polskiej diagnostyce jest określenie liczby bakterii Akkermasia muciniphila i Faecalibacterium prausnitzii współdziałających w odżywianiu śluzówki jelita poprzez produkcję krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Najnowsze badania wskazują na związek tych bakterii z prawidłowych funkcjonowaniem bariery jelitowej, przez co zmniejszeniu ulega ryzyko wystąpienia wielu chorób. Dzięki badaniu KyberKompaktPro można zastosować celowana probiotykotrapię oraz indywidualnie dobrać leczenie w przypadku zróżnicowanych chorób.

 

Oferta noworoczna p/ciała Toxocarosa IgA -60%

 

Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG (surowica) - 100 zł

Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgA (surowica) - 100 zł

 

Kleszcz - borelioza - 150 zł

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO. W związku z tym, chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez spółkę Nadzieja-Lab s.c. Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Informujemy, że:

Administratorem Państwa Danych osobowych jest Nadzieja-Lab s.c. G. Tomaszewski, A. Perzyńska z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Wilcza 28/3, 00–544 Warszawa, identyfikującym się numerem NIP: 526-25-74-609 oraz numerem REGON: 017382630.

 1. Administrator, przetwarza Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umów bądź realizowania dla Państwa usług.
 2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe takie jak:
  1. imię (imiona) i nazwisko, adresy e-mail, adres do kontaktu, numery telefonów,
  2. nazwa firmy, NIP, REGON, KRS, adres siedziby, numery kont bankowych
  3. inne dane dobrowolnie przekazane przez Państwa w celu wykonania badań laboratoryjnych
  4. wyniki badań laboratoryjnych
  5. skierowania lekarskie
 3. W przypadku małoletnich pacjentów dane osobowe dziecka podaje Rodzic lub Opiekun Prawny
 4. Administrator przetwarza Państwa Dane osobowe w celach:
  1. realizacji łączącej nas umowy
  2. świadczenia na rzecz Państwa usług
  3. przygotowania i przedstawienia oferty handlowej
  4. dostarczenia Państwu wyników badań
  5. przeprowadzenia dla Państwa badań laboratoryjnych
  6. realizacji obowiązków Nadzieja-Lab przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
 5. Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe następującym osobom trzecim wyłącznie do celów wskazanych w ninijszym dokumencie.
  1. Podmiotom z którymi administartor ma podpisaną umowę o przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji łączących umów koniecznych do realizacji obowiązków Administratora, ochrony praw Administartora wynikających z przepisów prawa w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności Administrator może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie oraz firmy z którymi współpracujemy świadcząc dla Państwa usługi medyczne. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Administratorem umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z przepisami prawa
  2. organom władzy, organom nadzorującym i innym osobom trzecim w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem
  3. organom podatkowym
 6. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do zawarcia umów i/lub rozpoczęcia świadczenia usług.
 7. Posiadają Państwo prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych osobowych.
 8. Pani/Pana Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 9. Państwa Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora i/ lub jego podwykonawców przetwarzających dane osobowe, przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 10. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Państwa Danych osobowych, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Administratora, pod adresem e-mail iodo@nadzieja.com.pl,
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do możliwości okresowej aktualizacji ninijszej informacji w momęcie zmiany prawa bądź polityki ochrony danych osobowych Administratora. W wypadku dokonania jakichkolwiek zmian powyższej informacji Administrator będzie Państwa informować.

Nowości

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut vel ultrices lectus. In dignissim maximus nisl, nec vehicula augue porttitor sed. Morbi finibus dapibus ante, sed pharetra eros imperdiet sit amet.

Toxocaroza IgA

Test Microblot Array
Borrelia IgG (antygeny rekombinowane)

Test Microblot Array
Borrelia IgM (antygeny rekombinowane)

Lamblie
(Giardia lamblia) - RealTime PCR

ARSEN we krwi
pobrania od poniedziałku do czwartku od 8 do 12

KyberKompaktPro
nowoczesna diagnostyka mikroflory przewodu pokarmowego

Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG (surowica) - 120 zł

Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgA (surowica) - 120 zł

Pracujące niedziele

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut vel ultrices lectus. In dignissim maximus nisl, nec vehicula augue porttitor sed. Morbi finibus dapibus ante, sed pharetra eros imperdiet sit amet.

11 i 25 marca 2018
8 i 22 kwietnia 2018

w godz. 9:00-12:00

Ceny jak w dni powszednie

Pobrania - dzieci

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut vel ultrices lectus. In dignissim maximus nisl, nec vehicula augue porttitor sed. Morbi finibus dapibus ante, sed pharetra eros imperdiet sit amet.

poniedziałek - piątek
8:00 - 15:00
sobota
8:00 - 12:00

Pobrania - dorośli

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut vel ultrices lectus. In dignissim maximus nisl, nec vehicula augue porttitor sed. Morbi finibus dapibus ante, sed pharetra eros imperdiet sit amet.

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
sobota
8:00 - 12:00