Nasi partnerzy

Autoimmunologia

Nazwa badania Materiał Czas oczekiwania na wyniki
(dni robocze)
Przeciwciała przeciwjądrowe i cytoplazmatyczne - test przesiewowy (IIF, Hep-2) - ANA1 Surowica 5-10
Przeciwciała przeciwjądrowe, przeciwjąderkowe, cytoplazmatyczne i przeciw antygenom z grupy ENA (Sm, RNP, La/SS-B, PM-Scl, Scl-70, Jo1, Ku, ACA, Mi-2, Ro/SS-A, rybosomalnych, fibrylarynowych, RNA-polimerazie, cytoszkieletowych) (IIF,Hep-2,DID) - ANA2 Surowica 5-10
Przeciwciała przeciwjądrowe (Sm, RNP, Ro/SS-A, La/SS-B, Scl-70, Jo1, PM-Scl, CENP-B, PCNP-B, dsDNA, rib-P-Protein, Ku, AMA-2, histonowych i przeciw nukleosomom) (IMMUNOBLOT) - ANA 3 Surowica 5-10
Przeciwciała mitochondrialne (AMA) (IIF) Przeciwciała przeciw dsDNA (IIF test Crithidium luciliae) Surowica 5-10
Przeciwciała mitochondrialne (AMA) typu M2 (IIF) Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) (IIF) Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw endomysium IgA EmA (IIF) Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw endomysium IgG EmA (IIF) Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw endomysium IgG i IgA EmA (łącznie) (IIF) Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw endomysium i gliadynie IgA (IIF) Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw endomysium i gliadynie IgG (IIF) Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw endomysium i gliadynie w klasie IgA i IgG (łącznie) (IIF) Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw endomysium i retikulinie IgA EmA (IIF) Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw endomysium i retikulinie IgG EmA (IIF) Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw endomysium i retikulinie IgG i IgA EmA (łącznie) (IIF) Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie w klasie IgA (IIF) Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie w klasie IgG (IIF) Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw endomysium, retikulinie i gliadynie w klasie IgG i IgA (łącznie) (IIF) Surowica 5-10
Przeciwciała gliadynowe (AGA) IgA (IIF) Surowica 5-10
Przeciwciała gliadynowe (AGA) IgG (IIF) Surowica 5-10
Przeciwciała gliadynowe (AGA) IgA i IgG (IIF) Surowica 5-10
Przeciwciała pemphigus (desmogleina 1, desmogleina 3) i pemphigoid (IIF) Surowica 5-10
Badanie surowicy w kierunku DH (Dermatitis herpetiformis) Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (antyGMB) i błonie pęcherzyków płucnych (Goodpasture's Syndrome) Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty GMB) (IIF) Surowica 21-30
Przeciwciała przeciwko komórkom okładzinowym Żołądka (APCA) (IIF) Surowica 21-30
Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle'a i przeciw komórkom okładzinowym Żołądka (APCA) (IIF) Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw korze nadnerczy (IIF) Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim (ASMA) (IIF) Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw mięśniom poprzecznie prążkowanym (receptorom cholinergicznym) i przeciwko mięśniówce serca (Miasthenia gravis) (IIF) Surowica 10
Przeciwciała przeciw receptorom acetylocholiny Surowica 6
Przeciwciała przeciw mięśniówce serca (IIF) Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw mięśniom poprzecznie prążkowanym(IIF) Surowica 5-10
Przeciwciała antyaktynowe Surowica 5-10
Przeciwciała anty-LKM (IIF) Surowica 5-10

Przeciwciała przeciw komórkom wątroby- badanie kompleksowe:

* LSPA (liver specific proteins antibody),

* LMA (liver membrane antibody),

* LKMA (liver-kidney microsomes antibody),

* SLA (soluble liver antibody),

* BCA (bile caniculi antibody)

Surowica 5-10
Panel wątrobowy PEŁNY (ANA, AMA, ASMA, anty-LKM) (IIF) Surowica 15
Panel wątrobowy SPEC J ALISTYCZNY(anty-LKM-1, SLA/LP, AMA M2) (Immunoblot) Surowica 21
Przeciwciała LC-1 (cytoplazmatyczny antygen wątroby) Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw kanalikom żółciowym (IIF) Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw wyspom trzustkowym (cukrz.)komórkom międzywyspowym trzustki i komórkom kubkowatym jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i Colitis Ulcerosa) (IIF) Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw plemnikom (IIF) Przeciwciała przeciw antygenom jajnika (IIF) Surowica 14-21
Przeciwciała przeciw komórkom Leydiga jąder (IIF) Surowica 14-21
Przeciwciała przeciw antygenom łoSyska (IIF) Surowica 14-21
Przeciwciała antykardiolipinowe IgG (ELISA) Surowica 14-21
Przeciwciała antykardiolipinowe IgM (ELISA) Surowica 10-14
Przeciwciała antykardiolipinowe IgG i IgM (ELISA) Surowica 10-14
Przeciwciała przeciw B2-glikoproteinie-I IgG Surowica 10-14
Przeciwciała przeciw B2-glikoproteinie-I IgM Surowica 10-14
Przeciwciała przeciw B2-glikoproteinie-I IgG i IgM Surowica 60
Przeciwciała przeciw protrombinie IgG Surowica 90
Przeciwciała przeciw protrombinie IgM Surowica 90
Przeciwciała przeciw protrombinie IgG i IgM Surowica 90
Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgG Surowica 90
Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgM Surowica 90
Przeciwciała przeciw fosfatydyloserynie IgG i IgM Surowica 90
Przeciwciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgG Surowica 90
Przeciwciała przeciw fosfatydyloinozytolowi IgM Surowica 90
Przeciwciała p. fosfatydyloinozytolowi IgG i IgM Surowica 90
Badania tkankowe (DIF) Panel neurologiczny Tkanka 5-10
Przeciwciała przeciw retikulinie IgA Surowica 21
Przeciwciała przeciw retikulinie IgG Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw retikulinie IgA i IgG Surowica 5-10
Przeciwciała BMZ - badanie na spicie skóry Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie Anty-TG Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw keratynowe (AKA) Surowica 5-10
Przeciwciała pc. transglutaminazie t(TGA) IgA Surowica 14-21
Przeciwciała pc. transglutaminazie t(TGA) IgG Surowica 14-21
Przeciwciała pc. transglutamin. t(TGA)IgA i IgG Surowica 14-21
Przeciwciała pc. receptorom TSH (TRAb) (ELISA) Surowica 21-30
Przeciwciała anty - CCP Surowica 14
Przeciwciała anty - GAD (przewciała przeciw dehydrogenazie glutaminowej) Surowica 21
Panel jelitowy (IIF) (p.ciała p. komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki, p.p. komórkom kubkowatym jelit, ASCA, ANCA) Surowica 5-10
Przeciwciała przeciw Saccharomyces cerevisiae (ASCA) (IIF) Surowica 21

Nowości

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut vel ultrices lectus. In dignissim maximus nisl, nec vehicula augue porttitor sed. Morbi finibus dapibus ante, sed pharetra eros imperdiet sit amet.

Badanie w kierunku endometriozy

Pracujące niedziele

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut vel ultrices lectus. In dignissim maximus nisl, nec vehicula augue porttitor sed. Morbi finibus dapibus ante, sed pharetra eros imperdiet sit amet.

Pobrania - dzieci

Wykonujemy pobrania u dzieci
ze spektrum autyzmu

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
sobota
8:00 - 12:00

Pobrania - dorośli

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut vel ultrices lectus. In dignissim maximus nisl, nec vehicula augue porttitor sed. Morbi finibus dapibus ante, sed pharetra eros imperdiet sit amet.

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
sobota
8:00 - 12:00