Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG (surowica) - 150 zł

Wirus RSV IgM - najczęstsza przyczyna infekcji dróg oddechowych u niemowląt i małych dzieci

 

Trucheck - Nieinwazyjne badanie krwi do wykrywania nowotworów u osób bezobjawowych (więcej informacji)

TrucheckTM

TrucheckTM to najnowocześniejszy test pozwalający na wykrycie nowotworu z próbki krwi.

Każdego roku w Europie wykrywa się około 4,4 miliona nowych nowotworów, a także około występuje 2 miliony zgonów związanych z nowotworami. Niestety, niektóre nowotwory są wykrywane w zaawansowanych stadiach, co wymaga bardziej intensywnego i kosztownego leczenia i wiąże się z większym ryzykiem skutków ubocznych.

Wykrywanie nowotworów we wczesnych/lokalnych stadiach ma kluczowe znaczenie dla skutecznego leczenia, niższych kosztów leczenia, mniejszej toksyczności.

TrucheckTM jest wynikiem lat międzynarodowej współpracy, innowacji i badań naukowych. Został opracowany i przetestowany na grupie ponad 40.000 osób.

TrucheckTM - technologia

TrucheckTM jest szczególnie rekomendowany dla

Zalety TrucheckTM

Metoda

CTC wzbogacanie

Konwencjonalne sposoby wzbogacania CTC opierały się na wychwytywaniu immunopowinowactwa (magnetyczne) lub rozdzielaniu na podstawie wielkości lub ładunku (urządzenia mikroprzepływowe). Pierwsza z nich napotyka ograniczenia w przypadku CTC, które wyrażają małą ilość epitopu lub tych, które są sekwestrowane w klastrach z komórkami bez ekspresji epitopu. Oprócz niskiej czułości prowadzi to również do niskiej specyficzności poprzez wzbogacenie przypadkowych komórek niezłośliwych, które wyrażają wykrywany epitop. Ta ostatnia cechuje się niską szybkością wychwytywania CTC poza zakresem roboczym rozmiaru/ładunku urządzenia, a także może wzbogacać komórki niezłośliwe o odpowiednie parametry wykrywania.

W przeciwieństwie do tego, TrucheckTM wykorzystuje medium aktywujące epigenetycznie (EAM), które negatywnie wzbogaca CTC poprzez unikanie apoptozy. Gdy izolowane PBMC są traktowane EAM, wszystkie niezłośliwe komórki są zabijane przez ich funkcjonalną maszynerię apoptozy, podczas gdy wszystkie złośliwe komórki pochodzące z raka (CTC) przeżywają.

Markery specyficzne dla tkanek i narządów pochodzenia

Konwencjonalne technologie oparte na CTC zakładają obecność CTC na podstawie wykrywania komórek EpCAM+, PanCK+ i CD45. Technologie te pomijają nowotwory nie nabłonkowe, w przypadku których markery te są ujemne. Oprócz uzyskania informacji złośliwy vs niezłośliwy poprzez pierwotne wzbogacenie ujemne, TrucheckTM obejmuje również ocenę specyficznych tkankowych markerów narządowych, o których wiadomo, że ulegają ekspresji w komórkach rakowych, a w większości nie występują w komórkach zdrowych. TrucheckTM obejmuje markery obejmujące różne podtypy nowotworów, a także markery specyficzne dla innych typów nowotworów, takich jak glejaki, mięsaki i guzy neuroendokrynne.

TrucheckTM wykorzystuje multipleksowaną immunocytochemię fluorescencyjną (ICC) do oceny wielu markerów w jednym przebiegu z unikalnymi przeciwciałami sprzężonymi z fluoroforem.

Czułość i specyficzność

Cancer vs Asymptomatic Cancer vs Benign
Czułość 85.74% (85.18% - 86.29%) 85.74% (85.18% - 86.29%)
Specyficzność 99.90% (99.97% - 100%) 99.29% (98.34% - 99.77%)
Dokładność 99.97% (99.94% - 99.99%) 94.82% (94.46% - 95.15%)
PPV 99,90% 98.34% (96.11% - 99.30%)
NPV 99.97% (99.97% - 99.97%) 93.39% (93.15% - 93.63%)

Walidacja kliniczna

Wstępna walidacja kliniczna TrucheckTM została przeprowadzona w zaślepionym prospektywnym badaniu obejmującym 15 441 nowotworów, 700 łagodnych przypadków i 13 919 osób bezobjawowych w celu ustalenia charakterystyki klinicznej (tabela powyżej).

Pomimo, że TrucheckTM nie stanowi zamiennika dla standardowego badania przesiewowego porównaliśmy jego skuteczność kliniczną ze standardowymi metodami badań. Wykazaliśmy jego przydatność i skuteczność jako podstawowego testu, który może pomóc w lepszym ustaleniu kolejności w jakiej pacjenci kierowani są na standardowe badania przesiewowe lub inne ścieżki wykrywania.

Trucheck detekcja w raku piersi

Trucheck Mamografia (1)
Czułość 88.2% 86.9%
Specyficzność 99.9% 88.9%
PPV 99.9% 69.6% (2)
NPV 99.9% 95.9% (3,1)

Trucheck detekcja w raku prostaty

Trucheck PSA (4)
Czułość 85.6% 90.0%
Specyficzność 99.9% 19.7%
PPV 99.9% 33.9%
NPV 99.9% 81.0%
  1. Lehman CD et al. National Performance Benchmarks for Modern Screening Digital Mammography: Update from the Breast Cancer Surveillance Consortium. Radiology. 2017 Apr; 283(1): 49-58. doi: 10.1148/radiol.2016161174.
  2. PPV and NPV Calculated from data reported by Lehman et al (above).
  3. USPSTF reported data.
  4. McKiernan J et al. A Prospective Adaptive Utility Trial to Validate Performance of a Novel Urine Exosome Gene Expression Assay to Predict High grade Prostate Cancer in Patients with Prostate - specific Antigen 2-10 ng/ml at Initial Biopsy. Eur Urol. 2018 Dec; 74(6):731-738. doi: 10.1016/j. eururo.2018.08.019.

Nowości

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut vel ultrices lectus. In dignissim maximus nisl, nec vehicula augue porttitor sed. Morbi finibus dapibus ante, sed pharetra eros imperdiet sit amet.

Pracujące niedziele

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut vel ultrices lectus. In dignissim maximus nisl, nec vehicula augue porttitor sed. Morbi finibus dapibus ante, sed pharetra eros imperdiet sit amet.

Pobrania - dzieci

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut vel ultrices lectus. In dignissim maximus nisl, nec vehicula augue porttitor sed. Morbi finibus dapibus ante, sed pharetra eros imperdiet sit amet.

poniedziałek - piątek
8:00 - 15:00
sobota
8:00 - 12:00

Pobrania - dorośli

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut vel ultrices lectus. In dignissim maximus nisl, nec vehicula augue porttitor sed. Morbi finibus dapibus ante, sed pharetra eros imperdiet sit amet.

poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00
sobota
8:00 - 12:00